Stavebné rozpočty

Potrebujete sa dozvedieť cenu stavebných prác? Najpresnejším stanovením ceny stavby je  rozpočet stavebných prác. Dlhoročné skúsenosti v oblasti stavebnej výroby a používanie softvéru na jej oceňovanie nám vytvárajú predpoklady pre tvorbu kvalitného rozpočtu, ktorý dokáže reálne odzrkadliť celkovú cenu diela. V prípade, že nám poskytnete k naceneniu výkaz - výmer, radi Vám zdarma vypracujeme rozpočet realizácie Vašej stavby. Ak Vaša projektová dokumentácia výkaz - výmer neobsahuje, pripravíme Vám prehľadný rozpočet s výkazom - výmerom za spracovateľský poplatok podľa Vami požadovanej úrovne (hrubá stavba, holodom, dom na kľúč), a to tak, aby investor, stavebný dozor či realizátor stavby presne vedel, o aké stavebné práce sa jedná. Keď sa vo výberovom konaní rozhodnete pre realizáciu stavby našou firmou, spracovateľský poplatok Vám bude odpočítaný z ceny diela.

Pre stavebníkov, projektantov ponúkame:

  • prípravu cenovej ponuky
  • príprava položkovitého rozpočtu s výkazom – výmerom
  • príprava zadania s výkazom - výmerom

 

Na oceňovanie stavebnej výroby používame softvér CENKROS plus. Je ideálnym programom pre kvalitné oceňovanie a riadenie stavebnej výroby. CENKROS plus pokrýva všetky činnosti spojené s prípravou a realizáciou stavebnej zákazky. Umožňuje rýchlo pripraviť kvalitnú a podrobnú cenovú ponuku s aktuálnymi cenami, jednoducho kalkulovať náklady, efektívne používať čerpanie a fakturáciu vykonaných prác. Program pracuje s aktuálnymi cenníkmi stavebných a montážnych prác CENEKON, ako aj s aktuálnymi cenníkmi vybraných výrobcov - vo vašich rozpočtoch tak vždy budú správne ceny prác a materiálov.

obrazok cenkrosplus

 

 

 

 

Príklady rozpočtov:                   

Novostavba rodinného domu (zadanie s výkazom výmerom)

Stavebné úpravy výrobného objektu (zadanie s výkazom výmerom)

Dodávatelia