Konzultácie a poradenstvo

Uvažujete o stavbe rodinného domu, jeho rekonštrukcii, či rekonštrukcii bytu?

Na základe obhliadky Vám poskytneme stavebno-technické posúdenie skutkového stavu. Nezávisle Vám poradíme a predložíme možnosti realizácie rôznych stavebných prác. Na základe možností Vás upozorníme na prípadné riziká, skryté vady, oboznámime Vás s dodržiavaním technologických postupov konkrétnych stavebných prác.

Neváhajte a využite naše služby, dlhoročné skúsenosti pri výstavbe domov Vám pomôžu pri stavbe toho Vášho.

Dodávatelia